Hiram Maxim

Hiram Stevens Maxim (1840-1916) fubbi un invintore americanu-britànnicu.

Hiram Maxim