Cesare e Napoleone hè una puisia d'Ugu Peretti (1747-1838).

Cesaru è Nabulionu mudificà

(Adattatu in corsu mudernu)

Cesaru, com'è tè, suprema paci
Deti à la terra ch'è di sangui tinsi.
Cesaru, com'è tè, vincendu, estinsi
Quiddu chì fumintò guerriera faccia.
Cesaru, com'è tè, in l'armi audaci
Quisti à lu troni inalzò, quisti respinsi.
Cesaru, com'è tè, dopu ch'è vinsi,
Stesi à lu prima puteri la mani sagaci.
Cesaru, com'è tè, carcu d'allori,
Idulu tutelari ricunnisciutu,
Deti la leghji à lu vintu è à i vincidori.
Cesaru à la fini, da lu generali tributu
Otteni, com'è tè, supremi onori.
Non manca à fà ti Cesaru ch'è Brutu !

Cesare è Napoleone mudificà

Cesare, come te, suprema pace
Diede alla terra che di sangue tinse.
Cesare, come te, vincendo, estinse
Quello che fomentò guerriera face.
Cesare, come te, nell' arme audace
Questi al trono inalzò, questi respinse.
Cesare, come te, dopo che vinse,
Stese al primo poter la man sagace.
Cesare, come te, carco d'allori,
Idolo tutelar riconosciuto,
Diede la legge al vinto e ai vincitori.
Cesare alfin, dal general tributo
Ottenne, corne te, supremi onori.
Non manca a farti Cesare che Bruto !

Da vida dinò mudificà

Rifarenzi mudificà

  • Yvia-Croce, Ghjacintu, Antulugia di i scrivani corsi, Aiacciu, Ed. Cyrnos et Méditerranée, 1987